Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen

De laatste jaren profileren bepaalde beleggingsinstellingen en beleggingsfondsen zich nadrukkelijk als ‘duurzaam’. Maar wat is duurzaamheid eigenlijk?

De meeste mensen die beleggen doen dat voor de lange termijn en willen een zo hoog mogelijk
rendement behalen. De laatste jaren profileren bepaalde beleggingsinstellingen en beleggingsfondsen zich nadrukkelijk als ‘duurzaam’. Maar wat is duurzaamheid eigenlijk? En hoe presteren die duurzame beleggingen?

Definities van duurzaamheid
Wat verstaat u onder duurzaamheid? De een vindt een bedrijf al duurzaam wanneer het werkt aan een verbetering van haar milieuvriendelijkheid. Een ander gaat een stuk verder en vindt een bedrijf pas duurzaam wanneer er totaal geen negatieve impact is op mens en milieu.
Omdat het begrip duurzaamheid niet eenduidig is, is het erg lastig om een beleggingsoplossing te bieden die aansluit bij ieders idealen. In de meest gebruikte definitie wordt er uitgegaan van een aantal basisprincipes die gehanteerd moeten worden. Deze principes richten zich onder andere op mensenrechten, hoe met werknemers omgegaan wordt, het milieu en bestrijding van corruptie.

Invloed uitoefenen
Als u kiest voor duurzaam beleggen, dan probeert u eigenlijk door uw manier van geld investeren invloed uit te oefenen. Maar wat heeft het meeste resultaat? Juist wel of juist niet in een specifiek bedrijf beleggen…?

Door niet in een bedrijf te investeren geeft u als belegger een signaal af en wilt u het bedrijf dwingen op die manier meer oog te hebben voor mens en milieu. Verder is het voordeel dat u zich niet met een dergelijke onderneming verbonden voelt. Simpelweg omdat de aandelen van dit bedrijf niet in uw portefeuille zitten.
Maar als er wel in een bedrijf wordt geïnvesteerd, geeft het de aandeelhouders de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op keuzes van de betreffende onderneming en kunnen de beleggers aandacht vragen voor belangrijke duurzaamheidscriteria.

Hoe u uw invloed wilt aanwenden is dus heel persoonlijk.

Wat kost duurzaamheid mij?
Uit een vergelijking van Vanguard, een van ’s werelds voornaamste aanbieders van beleggingsproducten, is gebleken dat het verschil tussen het rendement van een Duurzaam Wereld Indexfonds en de benchmark zonder duurzaamheidsaanpassingen vrij minimaal is. Vanguard streeft er immers naar om ook bij het duurzame fonds precies hetzelfde rendement en risico te behalen als de markt.

Concluderend heeft u dus de mogelijkheid om breed gespreid én duurzaam te beleggen,
zonder dat het verwachte rendement sterk afwijkt van de niet-duurzame fondsen. Welke keuze het best bij u past kunt u samen met uw adviseur bepalen. Uw adviseur helpt u graag en kan u meer vertellen over rendementen, risico’s en kosten.

Dit artikel gebruiken?

Wilt u dit artikel gebruiken? Download het hier.