Pensioen opbouwen als zzp’er

Pensioen opbouwen als zzp’er

Nederland telt in 2020 meer dan 1,25 miljoen zzp’ers. Een record. Want nog nooit eerder namen zoveel Nederlanders het heft in eigen handen.  Best iets om trots op te zijn, die ondernemende inborst. De zzp’er regelt alles zelf: zijn eigen opdrachten, zijn eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering en zijn eigen pensioen. Al dat gaat laatste nogal eens mis. Zo’n 250.000 zzp’ers bouwen namelijk geen pensioen op. En die groep loopt daardoor het risico om later sterk in inkomen terug te vallen.

Hoe bouwen we in Nederland pensioen op?
In Nederland zijn er drie manieren om pensioen op te bouwen. Allereerst heeft iedere Nederlander recht op AOW, een pensioen dat door de overheid wordt verstrekt. Hiernaast bouwt een groot deel Nederlanders pensioen op via een pensioenregeling bij de werkgever. De derde manier is een vrijwillige, individuele pensioenvoorziening. Hiermee kunnen werknemers zonder (toereikende) pensioenregeling of zzp’ers zelf (extra) pensioen opbouwen.

Pensioen voor zzp’ers
Wie geen pensioen via een werkgever of een aanvullende pensioenrekening regelt, is aangewezen op het AOW. Momenteel is de hoogte van dat AOW €1187,43 voor alleenstaanden en €812,71 voor samenwonenden of getrouwde mensen. Ter vergelijking: dat komt neer op respectievelijk 70% en 50% van het minimumloon.

Da’s niet heel veel, inderdaad. Zeker niet als je je bedenkt dat de gemiddelde zzp’er op jaarbasis €38.000,- verdient. Dat is – inderdaad – op maandbasis bijna drie keer zoveel als het AOW voor alleenstaanden. Wie geen pensioen opbouwt als zzp’er, kan na de pensioenleeftijd dus flink in de knel raken. Dat beamen ook de huidige pensionerende zzp’er. Volgens het Nibud vindt ruim 40 procent van hen het lastig om na het pensioen rond te komen.

Nederland wordt ondernemender én grijzer
Grote kans overigens dat dat AOW in de toekomst minder wordt. Momenteel kennen we in Nederland namelijk zo’n 3.2 miljoen 65-plussers, maar dat aantal is over 20 jaar 50 % hoger: Nederland kent tegen die tijd 4,8 miljoen 65-plussers. Een hoop meer pensionado’s, dus. Nederland wordt niet alleen ondernemender, maar ook grijzer.

Da’s fijn. Het betekent namelijk dat we iets goed doen. Maar die vergrijzing kan zomaar serieuze consequenties hebben voor ons pensioen. Momenteel betalen we met z’n allen netjes belasting voor onze AOW. Maar als er straks steeds meer ouderen – en dus relatief minder werkenden – zijn, komt er minder belasting binnen. Dat kan twee dingen betekenen: of meer belasting betalen, of minder pensioen ontvangen. Geen mooie toekomstmuziek voor de zzp’er dus.

Zelf pensioen opbouwen is een fluitje van een cent
De tekst hierboven doet misschien vermoeden dat zich rond pensionerende zzp’ers een soort doemscenario voltrekt. Dat is gelukkig zeker niet het geval. Althans, niet zolang zzp’ers zelf toezien op een fatsoenlijk inkomen voor later. Gelukkig is dat tegenwoordig een fluitje van een cent en helpt de overheid graag een handje mee. Hieronder bespreken we de verschillende mogelijkheden.

Bouw aanvullend pensioen op
We gaven al aan dat zzp’ers zelf individueel pensioen op kunnen bouwen. Dit kan met een speciaal daarvoor bestemde pensioenrekening. De Nederlandse overheid ziet zzp’ers graag inleggen op zo’n pensioenrekening en daarom is een deel van de inleg belastingvrij. Stort u bijvoorbeeld in 2020 een bedrag op de pensioenrekening, dan kunt u daarvan een deel terugvragen tijdens uw belastingaangifte in 2021. Zo betaalt de Belastingdienst dus mee aan uw pensioen. Vanwege dat belastingvoordeel mag niet iedereen zomaar inleggen op zo’n pensioenrekening en is er een maximale inleg per jaar: de jaarruimte. Uw jaarruimte berekent u eenvoudig hier.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)
Als u ondernemer bent, dan kunt u een deel van uw winst belastingvrij opzijzetten voor uw pensioen. Het gedeelte van de winst dat u opzij zet, wordt de ‘toevoeging oudedagsreserve’ genoemd. Op uw pensioenleeftijd kunt u het bedrag laten uitkeren, waarna u alsnog – tegen een lager AOW-tarief – belasting betaalt. De toevoeging oudedagsreserve is een boekhoudkundige reservering. Dat wil zeggen dat u niet daadwerkelijk verplicht bent om het geld apart te zetten op een daarvoor bestemde rekening. U bepaalt dus helemaal zelf wat u met de oudedagsreserve doet, maar een ding is zeker: u betaalt later alsnog belasting over uw oudedagsreserve. Als u FOR wilt opbouwen, dan kunt u dit doen door dit aan te geven tijdens uw belastingaangifte.

Bouw pensioen op via een vrije spaar- of beleggingsrekening
Wilt u iets meer vrijheid in het opbouwen van pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen om te beleggen of sparen op een vrije rekening. Hieraan zijn geen belastingvoordelen verbonden, maar zo’n vrije rekening geeft u wel een hoop vrijheid. U kunt het opgebouwde bedrag tussentijds namelijk altijd opnemen. Dat is tegelijkertijd ook een valkuil: door het geld tussentijds op te nemen, hapt u eigenlijk een stukje uit uw pensioen.

Direct beginnen
Als zzp’er moet u ook wat betreft uw pensioen dus uw eigen boontjes doppen.  Heeft u daarbij hulp nodig? Eén van onze adviseurs helpt u graag met het opstellen van een plan en het openen van een pensioenrekening.

Dit artikel gebruiken?

Wilt u dit artikel gebruiken? Download het hier.