Pensioen voor de ondernemer

Pensioen voor de ondernemer

Een werknemer bouwt meestal een pensioen op via de werkgever. Maar wat als u eigen baas bent? Lees dan vooral verder.

Veel mensen dromen ervan: Een eigen bedrijf. Niet meer werken voor de baas. Geen verantwoordelijkheid af hoeven te leggen aan een manager. Doelen bereiken op uw eigen manier. En niet te vergeten, alle winst is voor u en voor niemand anders!

Maar zoals een bekende Nederlander al eens opmerkte: Ieder voordeel heeft ook een nadeel. Als ondernemer zijn er enkele uitdagingen. Bijvoorbeeld: Hoe zorg ik voor inkomen als ik niet meer kan of wil werken?

Pensioen voor de werknemer
Als u in loondienst bent bij een werkgever, bent u standaard verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. Daarbij komt dat veel werknemers recht hebben op ‘uitgesteld loon’, namelijk: pensioen. Maar als ondernemer bent u hier zelf verantwoordelijk voor. En dat is best een kostbare zaak.

Als een werkgever een pensioenregeling voor het personeel heeft geregeld, dan betaalt de werkgever (deels) de premie voor de opbouw van ouderdomspensioen en het verzekeren van het nabestaandenpensioen. De premie voor een redelijk goede collectieve pensioenregeling is al snel 20% tot 30% van de totale loonkosten. En als u als werknemer dan toch een eigen bijdrage voor uw pensioen moet afdragen, dan verrekent de salarisadministratie dit met het bruto salaris.

Kunt u als ondernemer pensioen opbouwen?
Wettelijk gezien kunt u als ondernemer geen ‘echt’ pensioen opbouwen. Een ondernemer valt namelijk niet onder de Nederlandse Pensioenwet. Maar het is natuurlijk wel verstandig om periodiek geld opzij te zetten voor later. Te zijner tijd rondkomen van alleen een AOW-tje is namelijk bijna onmogelijk.

Hulp van de Belastingdienst
Ook onze overheid weet natuurlijk dat een ondernemer niet standaard pensioen opbouwt. Daarom is er een aantal belastingmaatregelen in het leven geroepen zodat ook u als ondernemer op een aantrekkelijke manier geld voor later kunt reserveren.

Concreet betekent dit dat u – onder bepaalde voorwaarden – de inkomstenbelasting over de reservering uitstelt. U legt dus geld in, en deze inleg verlaagt de basis waarover belasting en premies moet worden afgedragen. Wanneer u met pensioen gaat moet u wel alsnog inkomstenbelasting betalen. De belastingtarieven na de AOW-leeftijd zijn echter een stuk lager.

Wilt u meer weten over deze aantrekkelijke manier om uw eigen “Ondernemerspensioen” te regelen? Reserveer dan even een uurtje en neem contact op met uw adviseur. Die rekent u het graag voor.

Dit artikel gebruiken?

Wilt u dit artikel gebruiken? Download het hier.