Uw lijfrente laten uitkeren: bancair of verzekeren?

Uw lijfrente laten uitkeren: bancair of verzekeren? 

Heeft u een lijfrentepolis- of rekening in uw bezit en bereikt u eerdaags de AOW-leeftijd? Dan zijn er verschillende mogelijkheden met de opgebouwde waarde. In dit artikel kijken wij naar de verschillende voor- en nadelen.

In het jaar dat u uw AOW-leeftijd bereikt, kunt u de opgebouwde waarde op uw lijfrentepolissen en -rekeningen direct periodiek uit laten keren, als aanvulling op uw inkomen. Dit hoeft natuurlijk niet direct; u mag het aankopen van een uitkering ook nog even uitstellen. U moet uiterlijk op 31 december, in het kalenderjaar volgend op het 5e kalenderjaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd, een periodieke uitkering aankopen. Doet u dit niet? Dan bent u verplicht de opgebouwde waarde af te kopen. Dit kan fiscaal nadelige gevolgen met zich meebrengen.

Ook als u de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft, is het mogelijk om alvast een uitkering aan te kopen bij een bank of verzekeraar. Er worden dan andere eisen aan de uitkering gesteld; de uitkering dient dan over minimaal 20 jaar, plus het aantal jaren tot uw AOW-leeftijd uitgespreid te worden.

Het aankopen van een lijfrente-uitkering mag bij een aanbieder naar keuze. Dit kan bij een verzekeraar of bij een bank waarbij diverse factoren een belangrijke rol kunnen spelen in uw keuze. U kunt hierbij denken aan: de tarieven, wat gebeurt er met uw geld bij uw overlijden of als de bank failliet gaat.

Wij hebben een aantal belangrijke voor- en nadelen voor u op een rijtje gezet:

Verzekeren
Als u kiest voor een uitkerende lijfrente via een verzekeraar, dan maakt u een keuze tussen een uitkering voor een bepaalde duur, of een levenslange uitkering. Als u uw AOW-leeftijd al heeft bereikt, dan is de minimale looptijd afhankelijk van de zogenaamde sterftekans. Deze dient altijd minimaal 1% te zijn waarbij u ervanuit kunt gaan dat dit altijd neerkomt op een minimale duur van 1 jaar.

Het voordeel van de verzekeringsoplossing is dat u kunt kiezen voor een tijdelijke of levenslange uitkering. Stel u leeft vanaf uw AOW-leeftijd nog 40 jaar, dan ontvangt u in het geval van een levenslange uitkering nog periodieke uitkeringen zolang u leeft.

Daarnaast bieden sommige aanbieders de mogelijkheid om een uitkerende lijfrenteverzekering op 2 levens af te sluiten. Bij overlijden van 1 van de verzekerden wordt een bepaald percentage van de uitkering (meestal 70%) uitgekeerd aan de overblijvende partner.

Ook bestaat de mogelijkheid tot het sluiten van een aanvullende contraverzekering. Hiervoor dient u een premie of koopsom te voldoen. In dit geval wordt er na overlijden een bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Sluit u deze verzekering niet af? Dan vervalt bij uw overlijden het geld aan de verzekeraar.

Bij een bank
Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan kunt u uw lijfrente in minimaal 5 jaar laten uitkeren als aanvulling op uw AOW en pensioen. U bent verder flexibel in de uitkeringsduur. U kunt dus ook kiezen voor een langere uitkeringsduur. De uitkeringsduur is gemaximeerd tot 20 jaar plus daarbij opgeteld de jaren voor uw AOW-gerechtigde leeftijd. Daarnaast moet u rekening houden met een jaarlijks maximaal bedrag van € 21.741 (2019) dat u aan lijfrente-uitkeringen mag ontvangen.

Een bancaire lijfrente-uitkering is eigenlijk niets meer dan een rekening waarop u uw opgebouwde lijfrentetegoed stort, en die tijdens een vooraf vastgestelde duur periodiek een bedrag aan u uitkeert. Niet langer, maar ook niet korter. De bankvariant kent over het algemeen geen kosten. Daarom zijn de rentetarieven bij een bancaire oplossing vaak hoger dan bij een verzekeringsvariant. Dit voordeel merkt u ook, er blijft immers meer geld over voor uw uitkering.

Mocht u komen te overlijden gedurende de looptijd van de uitkering, dan komt het restant van de uitkeringen in zijn geheel toe aan uw erfgenamen, en dus niet aan de bank. Hier worden doorgaans geen kosten voor in rekening gebracht.

Wilt u meer weten over de verschillende voor- en nadelen, of heeft u hulp nodig bij het bepalen van de oplossing die het beste bij u past? Neem dan contact op met uw financieel adviseur!

 

Dit artikel gebruiken?

Wilt u dit artikel gebruiken? Download het hier.