Inhoud op deze site

Brand New Day heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. Brand New Day garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert of dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan daarom zonder nadere aankondiging door Brand New Day worden gewijzigd. Brand New Day wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Brand New Day aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de mate van geschiktheid van een bepaalde participatie in het beleggingsfonds van Brand New Day voor een (potentiële) klant, noch voor de financiële, boekhoudkundige of fiscale gevolgen van een participatie voor (potentiële) klanten van Brand New Day.

Op deze site kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. De inhoud van dergelijke informatie wordt door Brand New Day niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Brand New Day wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

hearts_YELLOW

Auteursrechten

Brand New Day, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Brand New Day-site.